Varsler: Regler for utsending

For å sørge for at undertegner mottar varsler og påminnelser i passende tidsrom, er tidspunktene for når varsler blir sendt ut avhengig av signeringsfristen for et oppdrag.

Hvis avsender har lagt til både e-postadressen og mobilnummeret til undertegner, sendes det ut inntil 3 varsler om signeringen: Et førstegangsvarsel umiddelbart etter aktivering, påminnelse på e-post, og til slutt en siste påminnelse på SMS. Bakgrunnen for dette oppsettet, er at e-post da benyttes som primær varslingskanal og at SMSen skal fungere som et siste, eskalerende varsel.

Signeringsfrist
  1. varsel: e-post
  1. varsel: e-post
  1. varsel: SMS
0-24 timer Ved aktivering   Ved aktivering
2-3 dager Ved aktivering 1 dag før frist 1 dag før frist
4-5 dager Ved aktivering 2 dager før frist 1 dag før frist
6-9 dager Ved aktivering 3 dager før frist 2 dager før frist
10+ dager Ved aktivering 5 dager før frist 2 dager før frist

Hvis avsender har lagt til kun e-postadressen eller kun mobilnummeret til undertegner, sendes det ut inntil 2 varsler om signeringen: Et førstegangsvarsel umiddelbart etter aktivering, og én påminnelse på henholdsvis e-post eller SMS.

Signeringsfrist
  1. varsel: e-post/SMS
  1. varsel: e-post/SMS
0-24 timer Ved aktivering  
2-3 dager Ved aktivering 1 dag før frist
4-5 dager Ved aktivering 2 dager før frist
6-9 dager Ved aktivering 3 dager før frist
10+ dager Ved aktivering 5 dager før frist

Note

SMS sendes ikke ut mellom klokken 22:00 og 08:00, med mindre oppdraget opprettes på natten og fristen er så kort at det er nødvendig med umiddelbar utsending.

Note

Hvis avsender utvider signeringsfristen slettes alle planlagte varsler for oppdraget. Det blir da generert nye varsler som sendes ut på relative tidspunkt knyttet til den nye fristen.

Caution

Får å unngå at vi kommer i skade for å sende varsler til reelle mottakere i testmiljøer, er det lagt inn noen sikkerhetsmekanisme i difitest og difiqa: e-postvarsler inkluderer en setning som indikerer at varselet kommer fra et testmiljø: “Dette er en test-e-post sendt for Difi fra Postens signeringstjeneste” og SMS-varslene erstattes i sin helhet med setningen: “Dette er en test-SMS sendt for Difi fra Postens signeringstjeneste”.

Varseltekster for undertegnere

Oppsettet på varslene som blir sendt ut er predefinert og ikke mulig å endre på for deg som avsender, men du kan legge til en tittel/beskrivelse av dokumentet som skal signeres.

Innholdet i varselet vil variere ut fra om

  • adresseringen til undertegner er med eller uten fødselsnummer
  • hvilken kanal de sendes i (e-post/SMS)
  • sektor som avsender sender fra (privat eller offentlig)
  • antall undertegnere på oppdraget

Nedenfor vises de ulike variantene av varslene som sendes på e-post og SMS.

Varsel om dokument til signering, ved adressering med fødselsnummer

Emne: Dokument til signering fra [Avsender]

Hei!

Du har fått en forespørsel om å signere et dokument fra [Avsender]: [Tittel på dokumentet].

Dokumentet er nå signert av [antall] og må signeres innen [signeringsfrist] / Dokumentet må signeres innen [signeringsfrist].

Du kan signere med [disse elektroniske e-IDene].

Logg deg inn på [signering.posten.no/logginn] for å signere dokumentet.

Hilsen Posten

Emne: Påminnelse: Dokument til signering fra [Avsender]

Hei!

Vi vil minne om at du fortsatt har et dokument til signering fra [Avsender]: [Tittel på dokumentet].

Dokumentet er nå signert av [antall] og må signeres innen [signeringsfrist] / Dokumentet må signeres innen [signeringsfrist].

Du kan signere med [disse elektroniske e-IDene].

Logg deg inn på [signering.posten.no/logginn] for å signere dokumentet.

Rekker du ikke å signere innen fristen? Usignerte dokumenter slettes når fristen går ut. Kontakt [Avsender] for å få dokumentet tilsendt på nytt.

Hilsen Posten

Du har et dokument til signering fra [Avsender]. Logg inn og signer på [signering.posten.no/logginn] innen [signeringsfrist].
Du har et usignert dokument fra [Avsender]. Logg inn og signer på [signering.posten.no/logginn] innen [signeringsfrist].

Varsel om dokument til signering, ved adressering uten fødselsnummer

Emne: Dokument til signering fra [Avsender]

Hei! Du har fått en forespørsel om å signere et dokument fra [Avsender]: [Dokumenttittel].

Dokumentet er nå signert av [antall] og må signeres innen [signeringsfrist] / Dokumentet må signeres innen [signeringsfrist].

Du kan signere med disse elektroniske ID-ene.

Slik signerer du: 1) Klikk på lenken under 2) Skriv inn sikkerhetskode XXXX 3) Les og signer dokumentet

[https://signering.posten.no/uniklenke]

Hilsen Posten

Emne: Dokument til signering fra [Avsender]

Hei! Vi vil minne om at du fortsatt har et dokument til signering fra [Avsender]: [Dokumenttittel].

[Dokumentet er nå signert av [*antall] og må signeres innen [signeringsfrist] / Dokumentet må signeres innen [signeringsfrist].

Du kan signere med [disse elektroniske ID-ene].

Slik signerer du: 1) Klikk på lenken under 2) Skriv inn sikkerhetskode [XXX] 3) Les og signer dokumentet

[https://signering.posten.no/uniklenke]

Rekker du ikke å signere innen fristen? Usignerte dokumenter slettes når fristen går ut. Kontakt [Avsender] for å få dokumentet tilsendt på nytt.

Hilsen Posten

Hei! [Avsender] ber deg signere et dokument. Bruk kode [XXXX] på [https://signering.posten.no/uniklenke] før [signeringsfrist].
Hei! Husk signering for [Avsender]. Bruk kode [XXXX] på [https://signering.posten.no/uniklenke] før [signeringsfrist].

Etter signering: Varsel om oppsalg til digital postkasse

Etter at en undertegner har signert et dokument, vil hun i disse tilfeller få mulighet til å opprette en digital postkasse. Hvis avsender er privat, vil undertegner få mulighet til å opprette konto hos Digipost, og hvis avsender er offentlig vil undertegner kunne velge digital postkasse på Norge.no.

Innholdet i dette varselet er ulikt avhengig av hvor mange undertegnere som skal signere dokumentet, og om avsender er privat eller offentlig.

Private avsendere

Emne: Motta det signerte dokumentet i Digipost

Hei!

Du har nettopp signert et dokument fra [Avsender] gjennom Posten signering.

Hvis du oppretter en konto i Digipost innen 7 dager, sendes dokumentet du signerte automatisk dit. Da har du det lett tilgjengelig når du trenger det!

Registrer deg i Digipost: https://www.digipost.no/app/registrering ,

Hilsen Posten

Emne: Motta det signerte dokumentet i Digipost

Hei!

Du har tidligere signert et dokument fra [Avsender] gjennom Posten signering. Nå har alle undertegnerne signert, og avsender har mottatt det ferdigsignerte dokumentet.

Hvis du også ønsker å motta dokumentet med alle signaturer, må du opprette en konto i Digipost innen 7 dager. Da sendes dokumentet automatisk dit, så har du det lett tilgjengelig når du trenger det.

Registrer deg i Digipost: https://www.digipost.no/app/registrering ,

Hilsen Posten

Hei, du har nettopp signert et dokument fra [Avsender] gjennom Posten signering. Hvis du oppretter en konto i Digipost innen 7 dager, sendes dokumentet du signerte automatisk dit: https://www.digipost.no/app/registrering

Hei! Du har tidligere signert et dokument fra [Avsender] gjennom Posten signering.

Nå har alle undertegnerne signert. Hvis du også ønsker å motta dokumentet med alle signaturer, må du opprette en konto i Digipost innen 7 dager. Da sendes dokumentet automatisk dit, så har du det lett tilgjengelig når du trenger det: https://www.digipost.no/app/registrering

Offentlige avsendere

Emne: Motta det signerte dokumentet i din digitale postkasse

Hei!

Du har nettopp signert et dokument fra [Avsender] gjennom den nasjonale fellesløsningen e-Signering.

Hvis du oppretter en konto i Digipost innen 7 dager, sendes dokumentet du signerte automatisk dit. Da har du det lett tilgjengelig når du trenger det!

Opprett digital postkasse: https://www.norge.no/velg-digital-postkasse

Emne: Motta det signerte dokumentet i din digitale postkasse

Hei!

Du har tidligere signert et dokument fra [Avsender] gjennom den nasjonale fellesløsningen e-Signering. Nå har alle undertegnerne signert, og avsender har mottatt det ferdigsignerte dokumentet. Hvis du også ønsker å motta dokumentet med alle signaturer, må du opprette en digital postkasse innen 7 dager. Da sendes dokumentet automatisk dit, så har du det tilgjengelig når du trenger det!

Opprett digital postkasse: https://www.norge.no/velg-digital-postkasse

Hei, du har nettopp signert et dokument fra [Avsender] gjennom den nasjonale fellesløsningen e-Signering. Hvis du oppretter en digital postkasse innen 7 dager, sendes dokumentet du signerte automatisk dit: https://www.norge.no/velg-digital-postkasse
Hei, du har tidligere signert et dokument fra [Avsender] gjennom den nasjonale fellesløsningen e-Signering. Nå har alle undertegnerne signert. Hvis du også ønsker å motta dokumentet med alle signaturer, må du opprette en digital postkasse innen 7 dager. Da sendes dokumentet automatisk dit, så har du det lett tilgjengelig når du trenger det: https://www.norge.no/velg-digital-postkasse

Varsel om kansellert oppdrag

Hvis avsender kansellerer et signeringsoppdrag, blir det sendt ut et varsel til undertegner om dette:

Emne: Kansellert: Dokument til signering fra [Avsender]

Hei! [Avsender] har trukket tilbake forespørselen om signering av [Dokumenttittel]. Kontakt [Avsender] om du lurer på hvorfor de kansellerte, eller om du ønsker dokumentet tilsendt på nytt.

Hilsen Posten