Signeringsflyt

Et signeringsoppdrag inneholder dokumentene som skal signeres, og kan adresseres til en eller flere undertegnere som skal signere. Tjenesten tilbyr i hovedsak to ulike typer signeringsflyter.

Signering i direkteflyt

Signering i direkteflyt skjer når undertegner allerede er pålogget i avsenders system. En slik flyt er ideell hvis avsender ønsker at sluttbrukerne skal oppleve signeringsprosessen som en integrert del av deres nettsted.

Flyten ser typisk slik ut:

 1. Undertegner er innlogget i avsenders tjeneste, og utfører en prosess der, f.eks. utfylling av et skjema er sluttresultatet
 2. Avsender oppretter et signeringsoppdrag i signeringstjenesten gjennom API
 3. Undertegner blir sendt til signeringstjenesten og gjennomfører signeringen
 4. Undertegner blir sendt tilbake til avsenders tjeneste
 5. Avsender laster ned signatur og tilbyr en kopi av det signerte dokumentet til undertegner

Signering i portalflyt

Adressering med fødselsnummer

Hvis man adresserer med fødselsnummer så vil undertegner måtte logge inn i signeringsportalen for å kunne se signeringsoppdraget.

Flyten ser typisk slik ut:

 1. Avsender oppretter et oppdrag gjennom API eller fra web i avsenderportalen
 2. Posten signering varsler undertegner på e-post (og ev. SMS om spesifiert ved opprettelse)
 3. Undertegner logger inn på signeringsportalen og gjennomfører signeringssermonien
 4. Undertegner laster ned signert dokument
 5. Undertegner logger ut av signeringsportalen
 6. Avsender laster ned det signerte dokumentet

Adressering på e-post / SMS

Note

Dette alternativet er kun tilgjengelig for private virksomheter

En signeringsflyt hvor undertegnere får tilgang til signeringsportalen via en lenke og et engangspassord som sendes på e-post og/eller SMS.

 1. Avsender oppretter et oppdrag gjennom API eller fra web i avsenderportalen
 2. Undertegner mottar en unik lenke og engangskode til oppdrag på e-post eller SMS
 3. Undertegner trykker på lenken, og fyller inn engangskode til oppdrag
 4. Undertegner gjennomfører signeringsseremonien
 5. Sluttside som gir mulighet til å laste ned signert dokument

Når man adresserer undertegner uten fødselsnummer, er det avsenders ansvar å sjekke at det er rett eller ønsket person som har signert.