Sikkerhet

Signeringstjenesten benytter to-veis TLS for å sikre konfidensialitet og meldingsintegritet på transportlaget. Dokumentpakken med dokumentene som skal signeres er integritetssikret med ASiC‑E.

To-veis TLS

For å benytte APIene trenger du et virksomhetssertifikat. For innkjøp og mer informasjon om virksomhetssertifikat, se innkjøp av virksomhetssertifikat. Her vil du også finne informasjon om hvilke av sertifikatene du har som skal brukes mot vår tjeneste.

Se også godkjent virksomhetssertifikat i offentlig sektor og sertifikathåndtering i offentlig sektor for mer informasjon om rot- og mellomliggende sertifikater.

De fleste HTTP-klienter har innebygget støtte for toveis TLS. Du kan se eksempler på implementasjonen i klientbibloteket skrevet i C# eller klientbibloteket skrevet i Java . Signeringstjenesten støtter kun TLS 1.2 for to-veis TLS.

Du benytter ditt eget sertifikat i keystore (det du skal identifisere deg med), og legger til tillitsankrene (CA-sertifikater) i truststore (det serveren skal identifisere seg med). Sertifikatet ditt vil bli brukt for å verifisere deg mot serveren, og serveren vil bruke sertifikatet til Posten Norge AS for å identifisere seg. Ved å ha tillitsankrene i truststore får du mesteparten av valideringen derfra (gitt at ditt språk/rammeverk håndterer dette). Det du manuelt må gjøre er å validere at sertifikatet tilhører Posten Norge AS, ved å sjekke organisasjonsnummeret som står i Common Name.

Et godt tips er å benytte eller hente inspirasjon fra Difis sertifikatvalidator.

Vanlige problemer med oppsett av to-veis TLS

  • Det benyttes feil truststore for klienten. I testmiljøet må truststore inneholde testsertifikatene, i produksjon må det være produksjonssertifikater.
  • Sertifikatet som benyttes er ikke et virksomhetssertifikat. Virksomhetssertifikater utstedes typisk av Buypass eller Commfides.
  • Klienten støtter ikke TLS v1.2. Java 6 støtter ikke TLS v1.2, i Java 7 må dette skrus på eksplisitt.
  • Sertifikatet er utstedt av Commfides SHA-1 rotsertifikat. Kun sertifikater med SHA-256 fra Commfides er støttet. Dette gjelder primært eldre sertifikater.

Personopplysninger

Personopplysninger og sensitive personopplysninger skal kun legges i følgende felter i XML-en i requestene mot API-et:

  • personal-identification-number – undertegners fødselsnummer eller d-nummer
  • title – tittelen/emnet til oppdraget, som oppsummerer hva signaturoppdraget handler om
  • description – kan inneholde en personlig melding, tilleggsinformasjon eller beskrivelse av dokumentene

Øvrige felter skal ikke inneholde sensitive personopplysninger eller personopplysninger. Eksempelvis vil referansen (reference) brukes utenfor en sikker kontekst (f.eks i epost-varslinger), og kan derfor ikke inneholde personopplysninger. Se for øvrig beskrivelse av API-et lenger nede.

Se nærmere beskrivelse av begrepene personopplysninger og sensitive personopplysninger på Datatilsynet sine nettsider.