Avsenderportalen

Avsenderportalen er et web-grensesnitt for avsendere hvor man kan sende ut signeringsoppdrag som skal signeres, samt administrere oppdrag og virksomhetskonto. Som avsender kan du ha tilgang til flere virksomhetskontoer. Etter innlogging velger du den virksomheten du ønsker å sende ut oppdrag fra eller administrere. Se gjerne hjelpeguiden med skjermbilder.

Din konto

Kontoinformasjon

Her kan du laste opp logo for virksomheten din, og aktivere langtidslagring om du ønsker å bruke dette. Det er også herfra du styrer hvem som har tilgang til virksomhetskontoen.

Brukere

Du kan legge til så mange brukere du ønsker, og velge hvilken rolle brukeren skal ha:

  • Kontoforvalter: Som kontoforvalter har du full tilgang. Du kan du opprette og redigere brukere, laste opp virksomhetslogo, se alle signeringsoppdrag som er sendt ut fra virksomheten og opprette nye signeringsoppdrag.
  • Dokumentbehandler: Som dokumentbehandler har du begrenset tilgang. Du kan kun opprette og se dine egne signeringsoppdrag.

Du kan også velge om brukeren skal ha tilgang i ubegrenset tid, eller sette en tidsbegrensning for når brukeren ikke lenger skal ha tilgang til kontoen.

Oversikt i avsenderportalen

I Dokumenter-fanen har du fire faner: Venter, Stoppet, Signert og Søk. Venter, stoppet og signert er knyttet til signeringsflyten på oppdrag, mens søk kan brukes for å finne tilbake til et signeringsoppdrag.

  • Venter: Her kan du se signeringsoppdrag som du har opprettet, som venter på signering. Oppdragene blir liggende under denne fanen inntil de blir signert, eller stoppet. Merk, at hvis oppdraget har flere undertegnere, vil oppdraget ligge i Venter helt til alle har signert.
  • Stoppet: Her finner du alle oppdrag som er stoppet. Et oppdrag kan bli stoppet av avsender og/eller av undertegner; undertegner kan avvise oppdraget, eller ikke signere innen fristen. Avsender kan kansellere oppdraget. I begge tilfeller havner oppdraget under Stoppet.
  • Signert: Her kan du se alle signerte oppdrag. Hvis virksomheten din har aktivert langtidslagring, vil dokumentet alltid være tilgjengelig for nedlasting. Hvis ikke langtidslagring er aktivert, kan du laste ned dokumentet i 40 dager.
  • Søk: Her kan du søke for å finne tilbake til et signeringsoppdrag. Du kan søke på fødselsnummer, e-post, mobilnummer eller referansenummer, og søke i et ønsket tidsintervall.