Lagring

Langtidslagring

Posten signering tilbyr en tilleggstjeneste for langtidslagring av originaldokument og signerte dokumenter. Tjenesten må aktiveres før en avsender kan ta den i bruk.

For avsendere med langtidslagring aktivert, lagres alle dokumenter i minst 50 år. Dersom langtidslagring ikke er aktivert kan dokumentene bli utilgjengeliggjort etter 40 dager.

Avsendere som bruker avsenderportalen kan få tilgang til langtidslagrede dokumenter via sin konto på web. For avsendere som integrerer med tjenesten via API, er dokumentene tilgjengelig via REST-grensesnittet.

Signeringstjenesten langtidslagrer kun XAdES. Når man henter PAdES genereres denne der og da, basert på XAdES.

Sletting av dokumenter

Avsendere kan slette arkiverte dokumenter hvis de ønsker å fjerne dem fra arkivet. Avsendere som bruker avsenderportalen kan slette dokumenter derfra. For avsendere som integrerer via API, kan dokumentene slettes via REST-grensesnittet.

Begrensninger

  • Alle undertegnere må ha signert før dokumentene kan slettes. Dokumenter som ikke blir signert av samtlige undertegnere vil slettes automatisk etter 40 dager, og kan ikke slettes manuelt av avsender.
  • Dokumenter kan tidligst slettes 24 timer etter signeringtidspunkt, da undertegnerne skal ha mulighet til å laste ned dokumentet i et døgn.
  • Dokumenter som skal sendes til undertegners digitale postkasse kan ikke slettes før de har blitt sendt dit. Dersom undertegner ikke har digital postkasse ventes det inntil 7 dager før dokumentene kan slettes.