Sikkerhetsnivå

Som avsender har man mulighet til å angi hvilket sikkerhetsnivå signeringsoppdraget skal ha. Dette kan være 3 eller 4, og begrenser hvilke elektroniske ID-er undertegner kan bruke for å signere.

Sikkerhetsnivået begrenser også hvilke innloggingsmetoder undertegner kan bruke for å se signeringsoppdraget og dets detaljer, samt begynne selve signeringen.

Tip

Om ingen signaturtype angis ved opprettelse av oppdraget, vil nivå 4 settes som standard.

Bedrift

Som en bedrift har du kun mulighet til å bruke det høyeste sikkerhetsnivået, nivå 4, og du trenger derfor ikke ta stilling til dette.

Tip

Tilgjengelige metoder for innlogging og signering er BankID, BankID på mobil og Buypass.

Offentlig virksomhet

Som offentlig virksomhet kan du velge sikkerhetsnivå 3 eller 4. Et signeringsoppdrag som er på nivå 4 vil kun kunne vises og signeres i sin helhet med alle e-IDer unntatt MinID, som er sikkerhetsnivå 3.

Er bruker innlogget på nivå 3 vil hen få en begrenset visning av signeringsoppdraget, der kun ikke-sensitiv tittel er synlig. For å se alle detaljer om oppdraget vil brukeren bli bedt om å logge inn på nytt til sikkerhetsnivå 4. Brukeren vil alltid bli veiledet til den innloggingsmetoden som kreves for oppdraget som skal signeres, slik at brukeropplevelsen blir så god som mulig.

Tip

Tilgjenglige metoder for innlogging og signering er BankID, BankID på mobil, Buypass id på smartkort, Buypass id i mobil og Commfides.