Opprette signeringsoppdrag

Ved opprettelse av signeringsoppdrag kan følgende felter angis:

Felt Direkteflyt Portalflyt Ekstra informasjon
Dokumenter Obligatorisk Obligatorisk 1-20 dokumenter [4]
Undertegner(e) Obligatorisk Obligatorisk se Adressering av undertegner
Tittel Obligatorisk Obligatorisk Maks 80 tegn [1]
Ikke-sensitiv tittel / Beskrivelse Ikke relevant Valgfritt Maks 80 tegn [1]
Signaturtype Valgfritt Valgfritt se Signaturtype
Sikkerhetsnivå Valgfritt Valgfritt se Sikkerhetsnivå
Melding til mottaker(e) Valgfritt Valgfritt Maks 220 tegn [1]
Undertegners identifikator Valgfritt Valgfritt se Adressering av undertegner
Aktiveringstidspunkt Ikke overstyrbar [2] Valgfritt  
Levetid Ikke overstyrbar [3] Valgfritt  
E-postadresse Ikke relevant Obligatorisk se Varsler og kontaktinformasjon
Mobilnummer Ikke relevant Valgfritt se Varsler og kontaktinformasjon
Rekkefølge Ikke relevant Valgfritt se Kjedet signering

Footnotes

[1](1, 2, 3) Maks antall tillate tegn gjelder i både direkte- og portalflyt.
[2]Signeringsoppdrag i direkteflyt blir alltid aktivert øyeblikkelig etter opprettelse. Standardverdi er øyeblikkelig etter opprettelse.
[3]Signeringsoppdrag i direkteflyt har alltid 30 dagers levetid for å unngå at et dokument blir signert uhensiktsmessig lenge etter opprettelsen av oppdraget. Eventuell frist fra avsenders perspektiv må kommuniseres og håndteres i avsenders tjenester.
[4]Flere dokumenter støttes ikke for avansert signatur fra offentlige virksomheter

For implementasjon for signeringsoppdrag i portalflyt, se Portal flow, og for signeringsoppdrag i direkteflyt, se Direct flow.

Begrensninger

Antall undertegnere

Et signeringsoppdrag kan ha flere undertegnere. Tjenesten tillater maksimalt 10 undertegnere pr. oppdrag.

Hastighet

Tjenesten tillater maksimalt 10 API-kall i sekundet per organisasjonsnummer. Hvis en avsender overskrider denne grensen vil API-et returnere HTTP 429 Too Many Requests, og avsenderen vil bli blokkert i 30 sekunder.

Dokumentformat

Tjenesten støtter dokumenter av typen PDF (.pdf). Både PDF og PDF/A aksepteres av tjenesten. Det signerte dokumentet vil være av samme type som originaldokumentene. Et eller flere originaldokumenter som er PDF/A gir et signert PAdES-dokument som er PDF/A, og et eller flere originaldokumenter som er PDF versjon 1.1 – 1.7 gir et signert PAdES-dokument som er PDF versjon 1.7. Dersom originaldokumentene inneholder både PDF og PDF/A vil det signerte dokumentet bli av typen PDF versjon 1.7. For PDF/A vil tjenesten alltid produsere signerte PAdES-dokumenter av typen PDF/A-3b, uavhengig av PDF/A-versjon og -konformitetsnivå på originaldokumentene.

For arkivering av signerte dokumenter anbefaler vi å bruke originaldokumenter av typen PDF/A. Dette er et krav hvis det signerte dokumentet skal avleveres til Riksarkivet.

For testing kan du bruke eksempeldokumentene PDF-1.2, PDF-1.3, PDF-1.4, PDF-1.5, PDF-1.6 og PDF-A.

Note

Dokumentene kan til sammen være maksimalt 3 MB (3 145 728 bytes) store. PDF-versjoner som støttes er PDF 1.1-1.7.

I PAdES vil dokumentene alltid presenteres i A4- og portrett-format. For best resultat anbefales det at de innsendte dokumentene også har dette formatet.

Danger

Passordbeskyttede dokumenter (begrenset lese- og/eller skrive-tilgang) er ikke støttet av tjenesten og vil gi feilmelding først ved nedlasting av dokumentet.

Aktiveringstidspunkt

Angir tidspunkt for når signeringsoppdraget skal tilgjengeliggjøres for undertegner(e). Dersom aktiveringstidspunktet er i fortiden, blir oppdraget tilgjengelig øyeblikkelig etter opprettelse.

Signeringsoppdrag i direkteflyt blir alltid aktivert øyeblikkelig etter opprettelse.

Oppdragets levetid

Angir hvor lenge etter aktivering et signeringsoppdrag er tilgjengelig for undertegner før det utløper. Kan maksimalt være 90 dager etter aktivering.

Signeringsoppdrag i direkteflyt har alltid 30 dagers levetid for å unngå at dokumenter blir signert uhensiktsmessig lenge etter opprettelsen av oppdraget. Eventuell frist fra avsenders perspektiv må kommuniseres og håndteres i avsenders tjenester.