Opprette signeringsoppdrag

Ved opprettelse av signeringsoppdrag kan følgende felter angis:

Felt Direkteflyt Portalflyt Ekstra informasjon
Dokument Obligatorisk Obligatorisk  
Undertegner(e) Obligatorisk Obligatorisk se Adressering av undertegner
Tittel Obligatorisk Obligatorisk  
Signaturtype Valgfritt Valgfritt se Signaturtype
Sikkerhetsnivå Valgfritt Valgfritt se Sikkerhetsnivå
Melding til mottaker(e) Valgfritt Valgfritt  
Undertegners identifikator Valgfritt Valgfritt se Adressering av undertegner
Aktiveringstidspunkt Ikke overstyrbar [1] Valgfritt  
Levetid Ikke overstyrbar [2] Valgfritt  
E-postadresse Ikke relevant Obligatorisk se Kontaktinformasjon
Mobilnummer Ikke relevant Valgfritt se Kontaktinformasjon
Rekkefølge Ikke relevant Valgfritt se Kjedet signering

Footnotes

[1]Signeringsoppdrag i direkteflyt blir alltid aktivert øyeblikkelig etter opprettelse. Standardverdi er øyeblikkelig etter opprettelse.
[2]Signeringsoppdrag i direkteflyt har alltid 30 dagers levetid for å unngå at et dokument blir signert uhensiktsmessig lenge etter opprettelsen av oppdraget. Eventuell frist fra avsenders perspektiv må kommuniseres og håndteres i avsenders tjenester.

For implementasjon for signeringsoppdrag i portalflyt, se Portal flow, og for signeringsoppdrag i direkteflyt, se Direct flow.

Begrensninger

Antall undertegnere

Et signeringsoppdrag kan ha flere undertegnere. Tjenesten tillater maksimalt 10 undertegnere pr. oppdrag.

Hastighet

Tjenesten tillater maksimalt 10 API-kall i sekundet per organisasjonsnummer. Hvis en avsender overskrider denne grensen vil API-et returnere HTTP 429 Too Many Requests, og avsenderen vil bli blokkert i 30 sekunder.

Dokumentformat

Tjenesten støtter dokumenter av typen ren tekst (.txt) og PDF (.pdf). Både PDF og PDF/A aksepteres av tjenesten. Det signerte dokumentet vil være av samme type som originaldokumentet. Et originaldokument som er PDF/A gir et signert PAdES-dokument som er PDF/A, og et originaldokument som er PDF versjon 1.1 – 1.7 gir et signert PAdES-dokument som er PDF versjon 1.7. For PDF/A vil tjenesten alltid produsere signerte PAdES-dokumenter av typen PDF/A-3b, uavhengig av PDF/A-versjon og -konformitetsnivå på originaldokumentet.

For arkivering av signerte dokumenter anbefaler vi å bruke originaldokumenter av typen PDF/A. Dette er et krav hvis det signerte dokumentet skal avleveres til Riksarkivet.

For testing kan du bruke eksempeldokumentene PDF-1.2, PDF-1.3, PDF-1.4, PDF-1.5, PDF-1.6 og PDF-A.

Note

Filen kan maksimalt være 3 MB (3 145 728 bytes) stor. PDF-versjoner som støttes er PDF 1.1-1.7.

I PAdES vil dokumentet alltid presenteres i A4- og portrett-format. For best resultat anbefales det at det innsendte dokumentet også har dette formatet.

Danger

Passordbeskyttede dokumenter (begrenset lese- og/eller skrive-tilgang) er ikke støttet av tjenesten og vil gi feilmelding først ved nedlasting av dokumentet.

Aktiveringstidspunkt

Angir tidspunkt for når signeringsoppdraget skal tilgjengeliggjøres for undertegner(e). Dersom aktiveringstidspunktet er i fortiden, blir oppdraget tilgjengelig øyeblikkelig etter opprettelse.

Signeringsoppdrag i direkteflyt blir alltid aktivert øyeblikkelig etter opprettelse.

Oppdragets levetid

Angir hvor lenge etter aktivering et signeringsoppdrag er tilgjengelig for undertegner før det utløper. Kan maksimalt være 90 dager etter aktivering.

Signeringsoppdrag i direkteflyt har alltid 30 dagers levetid for å unngå at et dokument blir signert uhensiktsmessig lenge etter opprettelsen av oppdraget. Eventuell frist fra avsenders perspektiv må kommuniseres og håndteres i avsenders tjenester.