Hvorfor bruke Posten signering

Vi tror på det å gjøre livet til folk enklere. Ved å ta i bruk digital signering fra Posten, slipper du den tidkrevende og manuelle håndteringen av dokumenter som skal signeres.

Hva er Posten signering

Posten signering er en tjeneste som tilbyr digital signering til offentlige og private virksomheter. Med digital signering gjennomføres selve signeringen med en elektronisk ID. Det signerte dokumentet kan ikke endres i etterkant uten at signaturen brytes, og dokumentet kan lagres i et arkiv eller lastes ned til virksomhetens arkiv. Tjenesten støtter både at enkeltpersoner og flere personer kan signere samme dokument. Vi utvikler stadig ny funksjonalitet i tjenesten, og tar gjerne imot innspill fra både virksomheter og privatpersoner.

Hvordan bruke Posten signering

Som en virksomhet kan du ta i bruk Posten signering på 2 måter, avhengig av behov og ønsket signeringsflyt:

Avsenderportal

Avsenderportalen gjør det mulig for en virksomhet å ta i bruk signeringstjenesten uten å gjøre noen tekniske integrasjoner. Dokumentene som skal signeres lastes manuelt opp i portalen. Undertegnere logger inn i portalen for å få tilgang til å lese og signere dokumentene via portalflyt. Dette er en enkel og effektiv måte å komme i gang med signeringstjenesten på, og passer bra for mindre volumer. Hvis du er en privat virksomhet, kan du registrere virksomheten direkte. Hvis du er en offentlig virksomhet, får du registrert konto i signering via Digitaliseringsdirektoratet og samarbeidsportalen.

API-integrasjon

API-grensesnittet krever en teknisk integrasjon mellom virksomheten og Posten signering. Ved å lage en integrasjon mot tjenesten vil undertegner forholde seg til virksomhetens nettside, og signeringstjenesten vil oppleves som en integrert del av tjenesten. Man kan velge om undertegner skal signere i virksomhetens system eller nettside (direkteflyt), eller å la undertegneren logge inn og signere i Postens signeringsportal (portalflyt).

Integrasjon mot signeringstjenestens API kan gjøres på 3 måter

1. Bruk av klientbiblioteker: Vi leverer klientbiblioteker som forenkler integrasjonsprosessen for kunder som ønsker å integrere signeringstjenesten inn i sine egne systemer. Klientbibliotekene støtter programmeringsspråkene Java og .NET.

2. Integrasjon via programvareprodukt eller partner: Mange kunder benytter et fagsystem som sak- og arkivsystemer, eller andre programvareprodukter som kilde for dokumenter som skal signeres.

3. Egenutviklet integrasjon API-et er dokumentert, slik at kunder som ønsker det kan gjøre en egen integrasjon.

Note

Private virksomheter må ta kontakt via salg@digipost.no for å få tilgang til å koble på API-et, etter opprettelse av virksomhetskonto i webportalen.