Send oppdrag til signering

Steg 1: Dokumenter til signering

Her laster du opp dokumentene som skal signeres. Filene må være PDF-filer og den samlede størrelsen kan ikke overskride 3MB.

Sett en signeringfrist for oppdraget

Undertegner vil motta et varsel der det opplyses om signeringsfristen. Les mer om regler for utsending av varsler her.

Adressering av undertegner

Undertegner kan adresseres på to ulike måter, med eller uten fødselsnummer. Les om adresseringen her.

  • Med fødselsnummer: Dette gir en sikker identifisering, og undertegner må logge inn med BankID, BankID på mobil eller Buypass for å kunne signere. Med adressering på fødselsnummer må du også ta et valg på om du ønsker at hele fødselsnummeret eller bare fødselsdato skal vises i det signerte dokumentet. Les mer om innhold i det signerte dokumentet her.
  • Uten fødselsnummer: Denne signeringsmetoden krever ingen innlogging, og du som avsender trenger ikke vite undertegners fødselsnummer. I stedet oppgir du kun e-postadressen og/eller mobilnummeret, og undertegner mottar en lenke til dokumentet og fyller inn sikkerhetskoden som er oppgitt i varselet. Undertegner kan deretter åpne og signere dokumentet med BankID, BankID på mobil eller Buypass.

Steg 2: Mottakere

For at undertegnere skal få varsler om signeringsoppdrag må du her legge inn kontaktinformasjon. Et signeringsoppdrag kan ha maksimalt 10 undertegnere.

Du som avsender kan være undertegner på ditt eget signeringsoppdrag. Huker du av for Jeg skal signere selv, blir e-postadressen du har registrert på din bruker automatisk fylt inn.

Steg 3: Informasjon til mottakere

Beskrivelse av dokumentet som vises i e-postvarselet: Beskrivelsen bør ikke inneholde noe sensitivt, da den vises i e-posten som sendes ut. Det er likevel bra å få med detaljer rundt hva som signeres, slik at det blir enklere for undertegner å kjenne igjen i e-posten.

Tittel på forsiden av det signerte dokumentet: Tittelen vises på forsiden til det signerte dokumentet. Les mer om innhold i det signerte dokumentet her.

Beskjed som mottaker ser i signeringsportalen: Skriv en personlig beskjed til undertegner. Beskjeden vises før dokumentene signeres (sendes ikke i e-post eller SMS).

Internt saksnummer/referanse-ID: Har du et saksnummer eller en referanse-ID knyttet til dokumentene eller undertegner, kan du skrive det her. Det kan brukes for enklere å finne igjen dokumentene.

Avanserte innstillinger: Under avanserte innstillinger kan du velge om du vil sende dokumentene med en gang eller senere. Hvis du velger å sende senere oppgir du dato og klokkeslett for ønsket utsendelse.