Send oppdrag til signering

Steg 1: Dokument til signering

Her laster du opp dokumentet som skal signeres. Filen må være en PDF-fil og ikke større enn 3MB.

Sett en signeringfrist for oppdraget

Undertegner vil motta et varsel der det opplyses om signeringsfristen. Les mer om regler for utsending av varsler her.

Adressering av undertegner

Undertegner kan adresseres på to ulike måter, med eller uten fødselsnummer. Les om adresseringen her.

  • Med fødselsnummer: Dette gir en sikker identifisering, og undertegner må logge inn med BankID, BankID på mobil eller Buypass for å kunne signere. Med adressering på fødselsnummer må du også ta et valg på om du ønsker at hele fødselsnummeret eller bare fødselsdato skal vises i det signerte dokumentet. Les mer om innhold i det signerte dokumentet her.
  • Uten fødselsnummer: Denne signeringsmetoden krever ingen innlogging, og du som avsender trenger ikke vite undertegners fødselsnummer. I stedet oppgir du kun e-postadressen og/eller mobilnummeret, og undertegner mottar en lenke til dokumentet og fyller inn sikkerhetskoden som er oppgitt i varselet. Undertegner kan deretter åpne og signere dokumentet med BankID, BankID på mobil eller Buypass.

Steg 2: Mottakere

For at undertegnere skal få varsler om signeringsoppdrag må du her legge inn kontaktinformasjon. Et signeringsoppdrag kan ha maksimalt 10 undertegnere.

Du som avsender kan være undertegner på ditt eget signeringsoppdrag. Huker du av for Jeg skal signere selv, blir e-postadressen du har registrert på din bruker automatisk fylt inn.

Steg 3: Informasjon til mottakere

Beskrivelse av dokumentet som vises i e-postvarselet Beskrivelsen bør ikke inneholde noe sensitivt, da den vises i e-posten som sendes ut. Det er likevel bra å få med detaljer rundt hva som signeres, slik at det blir enklere for undertegner å kjenne igjen i e-posten.

Forhåndsvisning av e-postvarselet: Du kan se en forhåndsvisning av e-postvarselet som blir sendt ut til undertegner. Beskrivelse av dokumentet, som du la inn over, vil synes her.

Tittel på forsiden av det signerte dokumentet: Tittelen du skriver inn her vises blir med på forsiden til det signerte dokumentet. Les mer om innhold i det signerte dokumentet her.

Beskjed som mottaker ser i signeringsportalen: Skriv en personlig beskjed til undertegner. Beskjeden vises før dokumentet signeres (sendes ikke i e-post eller SMS).

Forhåndsvisning i signeringssportalen: Du kan se en forhåndsvisning av hvordan beskjeden, som du skrev inn over, vil se ut når undertegner logger seg inn i signeringsportalen.

Internt saksnummer/referanse-ID: Har du et saksnummer eller en referanse-ID knyttet til dokumentet eller undertegner, kan du skrive det her. Det kan brukes for enklere å finne igjen dokumentet.

Avanserte innstillinger: Under avanserte innstillinger kan du velge om du vil sende dokumentet med en gang eller senere. Ved å velge senere oppgir du dato og klokkeslett for ønsket utsendelse.