Endring av signeringsoppdrag

Handlinger som stopper et signeringsoppdrag

Hvis det gjøres en terminerende handling på et signeringsoppdrag vil oppdraget avsluttes og undertegnere som fortsatt ikke har signert vil miste muligheten til dette. Avsenderen blir varslet om at signeringsoppdraget er avsluttet med en status som beskriver hvilken handling som ble gjort.

De ulike handlingene som avslutter et signeringsoppdrag er:

  • En undertegner avviser oppdraget
  • Avsender kansellerer oppdraget
  • Oppdragets utløpstidspunkt blir passert

Eksempel

Avsender oppretter et oppdrag med tre undertegnere. Undertegner 1 signerer, undertegner 2 avviser. Dersom undertegner 3 logger inn i signeringsportalen etter at undertegner 2 har avvist, vil hun ikke se signeringsoppdraget og vil ikke ha mulighet til å signere.

Kansellere signeringsoppdrag

Kansellering av signeringsoppdrag er bare relevant for signeringsoppdrag i portalflyt.

Et signeringsoppdrag kan på et hvilket som helst tidspunkt kanselleres av avsender, så lenge ikke oppdraget allerede er fullført. Kansellerte oppdrag blir utilgjengeliggjort for undertegnere som enda ikke har signert.