Varseltekster for avsendere

Alle avsendere er registrert i tjenesten med e-postadresse, og varsler sendes derfor på e-post. En avsenders e-postadresse er knyttet til brukeren i tjenesten, og sendes aldri inn ifm. opprettelse av oppdrag.

Note

Det er kun brukeren som har opprettet signeringsoppdraget som vil få e-poster knyttet til et oppdrag.

Det sendes ut varsler til avsender i tre tilfeller:

  1. Når signeringsoppdrag endrer status: Varselet inneholder en oversikt over samtlige undertegneres signeringsstatus. Det blir sendt én e-post for hver undertegner som “gjør noe”, dvs. signerer eller avviser, eller når signeringsfristen er gått ut.
  2. 24 timer før signeringsfristen for ett oppdrag går ut: Varselet sendes ut som en påminnelse til avsender om at noen fortsatt ikke har signert. Avsender kan da velge å utsette signeringsfristen, eller purre på undertegnerne ved å sende ekstra varsel. N.B: Varselet sendes kun hvis oppdragets opprinnelige signeringsfrist var mer enn 48 timer.
  3. 4 dager før arkivering av ferdigsignert dokument utløper: Varselet sendes ut som en påminnelse til avsender dersom dokumentene er signert av alle mottakere, og kun dersom avsender ikke har lastet ned det ferdigsignerte dokumentet. Posten signering tilbyr Langtidsvalidering og lagring for avsendere som ikke ønsker å måtte laste ned og ta vare på ferdigsignerte dokumenter.

Varsel når signeringsoppdrag endrer status

Emne: Oppdatert signeringsstatus: [senders-reference] er [delvis signert]/[ferdig signert]/[ferdig, men ufullstendig]

Hei! Vi vil informere deg om at signeringsforespørselen med referanse [senders-reference] har endret status til [delvis signert]/[ferdig signert]/[ferdig, men ufullstendig].

Undertegner ****: [Venter]/[Avvist]/[Signert]/[Sperret]

Logg deg inn på [https://signering.posten.no/virksomhet/#/] for å se detaljer om dokumentet.

Hilsen oss i Posten signering

Emne: Signeringsfristen går ut om 24 timer

Hei!

Forespørselen med referanse [XXXX] er fortsatt ikke signert av [undertegnere].

Det er nå kun 24 timer til signeringsfristen utløper. Du kan utsette fristen ved å logge inn og klikke på “Utsett signeringsfrist”.

Om dokument(ene) ikke signeres innen fristen, stoppes prosessen, og du må eventuelt opprette en ny forespørsel for å innhente signaturer.

Logg deg inn på [https://signering.posten.no/virksomhet/#/] for å utsette fristen eller for å se detaljer om forespørselen.

Hilsen oss i Posten signering

Varsel før arkivering av ferdigsignert dokument utløper

Emne: Påminnelse om å laste ned [ikke-sensitiv dokumenttittel] innen [arkivering utløper dato minus 1 dag]

Hei!

Husk å ta godt vare på signerte dokumenter.

[ikke-sensitiv dokumenttittel] (referanse: [refereanse]) er ikke lastet ned og vil slettes den [arkivering utløper dato *minus* 1 dag]. Logg inn for å laste ned dokumentet. Dette er siste påminnelse.

Trenger du et sikkert lagringsalternativ? Les mer om dette på https://signering.posten.no/virksomhet/#/hjelp/lagring/langtidsvalidering.

Hilsen oss i Posten signering