Varseltekster for avsendere

Alle avsendere er registrert i tjenesten med e-postadresse, og varsler sendes derfor på e-post. En avsenders e-postadresse er knyttet til brukeren i tjenesten, og sendes aldri inn ifm. opprettelse av oppdrag.

Note

Det er kun brukeren som har opprettet signeringsoppdraget som vil få e-poster knyttet til et oppdrag.

Det sendes ut varsler til avsender i to tilfeller:

  1. Når signeringsoppdrag endrer status: Varselet inneholder en oversikt over samtlige undertegneres signeringsstatus. Det blir sendt én e-post for hver undertegner som “gjør noe”, dvs. signerer eller avviser, eller når signeringsfristen er gått ut.
  2. 24 timer før signeringsfristen for ett oppdrag går ut: Varselet sendes ut som en påminnelse til avsender om at noen fortsatt ikke har signert. Avsender kan da velge å utsette signeringsfristen, eller purre på undertegnerne ved å sende ekstra varsel. N.B: Varselet sendes kun hvis oppdragets opprinnelige signeringsfrist var mer enn 48 timer.

Varsel når signeringsoppdrag endrer status

Emne: Oppdatert signeringsstatus: Dokumentet er [delvis signert]/[ferdig signert]/[ferdig, men ufullstendig]

Hei! Vi vil informere deg om at dokumentet med referanse [XXXX] har endret status til [delvis signert]/[ferdig signert]/[ferdig, men ufullstendig].

Undertegner ****: [Venter]/[Avvist]/[Signert]/[Sperret]

Logg deg inn på [https://signering.posten.no/virksomhet/#/] for å (utsette fristen eller for å) se detaljer om dokumentet.

Hilsen Posten

Emne: Signeringsfristen går ut om 24 timer

Hei! Dkoumentet med referanse [XXXX] er fortsatt ikke signert av [undertegnere]. Det er nå kun 24 timer til signeringsfristen utløper. Du kan utsette fristen for signeringen ved å logge inn og klikke på “Utsett signeringsfrist”. Om dokumentet ikek signeres innen fristen, stoppes prosessen, og du må eventuelt sende dokumentet på nytt for å hente inn signaturer.

Logg deg inn på [https://signering.posten.no/virksomhet/#/] for å utsette fristen eller for å se detaljer om dokumentet.

Hilsen Posten