Ordbok

Tjenesten

Signeringstjenesten på norsk, Signature service på engelsk.

Nettside

På engelsk kaller vi det website

Bedrift/Virksomhet

  • Bedrift: En organisasjon som ikke er tilknyttet det offentlige. Bruk Privat virksomhet i tilfeller der det kan misforstås.
  • Offentlig virksomhet: En organisasjon tilknyttet det offentlige.

Disse begrepene er de vi ønsker å bruke, men om det blir forvirring så skal vi bruke privat virksomhet for bedrift.

På engelsk kaller vi det organization.

Avsender

Bedrift/Virksomhet som sender signeringsoppdrag i en Signeringsflyt.

Vi skal ikke bruke ord som tjenesteeier.

På engelsk kaller vi det sender.

Undertegner

Person som undertegner et dokument i et singeringsoppdrag.

Vi skal ikke bruke ord som sluttbruker.

Signeringsflyt

Signeringsoppdrag i portalflyt
  • adressering på e-post / SMS
  • adressering med fødselsnummer

Signeringsoppdrag i direkteflyt

En Undertegner starter en signering.

Vi skal ikke bruke ord som signeringsseremoni.

Jobb

Avhengig av kontekst kan det kalles signeringsjobb eller bare jobb. En jobb har en dokumentpakke

På engelsk kaller vi det signature job eller job, og den har en document bundle.

Portal

  • avsenderportal: Dette er webgrensesnittet for avsendere. signering.posten.no/virksomhet/
  • signeringsportal: Dette er webgrensesnittet for undertegnere.

På engelsk kaller vi det sender portal og signing portal, og på nynorsk kaller vi det avsendarportal og signeringsportal.

API

Vi bruker API om det å bruke API-et vårt.

Vi skal ikke bruke ord som bak-kanal-kall.